Inscrierea în clasa a IX-a

Acte necesare pentru înscrierea în clasa a IX-a

Înscrierea în clasa a IX-a a candidaŃilor declaraŃi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează
pe baza următoarelor acte:

  1.  cerere de înscriere;
  2.  cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
  3.  adeverintă cu notele obtinute la Tezele cu subiect unic;
  4.  foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
  5.  fişa medicală.


Nr locuri pentru anul scolar 2020-2021

  • Profil uman 26 locuri
  • Profil real 26 locuri